Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: BP-Styl, STUDIO PROJEKTOWE BOŻENA PLOTA, ul. Wiosenna 5, 62-023 Borówiec. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku „RODO” kontakt z Administratorem danych osobowych poprzez kontakt telefoniczny +48 607 682 828.
 2. Szanując Państwa prawa zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
 3. W naszym sklepie Internetowym zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do wysyłki), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę firmy oraz NIP (od przedsiębiorców oraz od osób żądających wystawienia faktury VAT), login, a także adres IP komputera, z którego złożono Zamówienie.
 4. Wymienione w powyższym punkcie dane zbieramy są w celu realizacji Zamówień, utworzenia konta Klienta, rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta oraz realizacji obowiązujących przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 5. Zebrane dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Newslettera oraz przesyłanie ofert handlowych na wskazany adres mailowy wymagają odrębnej zgody. Aby świadczyć usługę Newslettera, przetwarzamy wyłącznie adres e-mail. Przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne, a zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na nasz adres e-mail.
 7. Dane osobowe udostępniane są jedynie w celu realizacji usług i umowy (firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie w celu doręczania przesyłek z zamówieniami, świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony Internetowej, na której działa nasz Sklep, świadczącym inne usługi na rzecz STUDIO PROJEKTOWE BOŻENA PLOTA, które są niezbędne do funkcjonowania sklepu Internetowego). Zgromadzone dane osobowe mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).
 9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 10. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania sprostowań (korekt), żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 11. W celu dostosowania funkcjonalności naszego sklepu Internetowego do indywidualnych potrzeb klientów wykorzystujemy technologię Cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Dane te przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: – identyfikacji zalogowanego użytkownika Sklepu – utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać login oraz hasło – dostosowania zawartości strony Internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej – tworzenia statystyk, które pozwalają odczytać drogę poruszania się klienta po Sklepie.
 12. W każdym przypadku Klienci Sklepu mogą zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki internetowej. Informujemy, że wyłączenie w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. 13. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu Internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Polityka prywatności

Meble
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl