Regulamin

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Administratorem danych jest firma Studio Projektowe Bożena Plota „BP Styl” numer NIP: 7821393323 z siedzibą w: ul.Wiosenna 5, 62-023 Borówiec, wpisana do CEIDG. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2 Wszelkie zawarte informacje stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami) (dalej Kodeks Cywilny).

1.3 Studio Projektowe Bożena Plota z siedzibą w Borówcu przy ul. Wiosennej 5, 62-023 Borówiec prowadzi na portalu internetowym www.bpstylstore.pl sklep internetowy (zwany dalej „BP Styl Store”).

1.4 Oferty pojawiają się w ramach kampanii sprzedażowych, co oznacza, że są ograniczone czasowo i ilościowo.

1.5 Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce.

2. REJESTRACJA W BPSTYLSTORE.PL

1.1 Oferty zawarte na portalu „BP Styl Store” są dostępne zarówno dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników portalu „BP Styl Store”.

2.2. Każdy zarejestrowany użytkownik ma zapewniony bezpośredni, chroniony hasłem, dostęp do portalu zgodnie z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Studio Projektowe Bożena Plota z siedzibą w Borówcu przy ul. Wiosennej 5, 62-023 Borówiec.

3. UŻYTKOWANIE BPSTYLSTORE.PL

3.1. W trakcie rejestracji użytkownik bpstylstore.pl zostanie poproszony o podanie danych osobowych (patrz punkt 14.1).

3.2. Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik bpstylstore.pl otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną.

3.3. Dostęp do oferty on-line portalu bpstylstore.pl będzie możliwy po prawidłowej rejestracji, z użyciem indywidualnego hasła.

3.4. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. „BP Styl Store” zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania rejestracji bez podania przyczyny.

3.5. Zarejestrowani użytkownicy nie mogą wykorzystywać strony bpstylstore.pl na warunkach innych niż ustalone, szczególnie poprzez zakłócanie jej funkcjonowania lub manipulację procesami technicznymi. Ingerencja z zamiarem uzyskania jakiejkolwiek korzyści kosztem „BP Styl Store” lub innych członków będzie wiązała się z zablokowaniem konta użytkownika.

3.6. Użytkownicy są zobowiązani do utworzenia i korzystania wyłącznie z jednego konta zarejestrowanego na bpstylstore.pl. Wielokrotna rejestracja zostanie zablokowana przez „BP Styl Store” i spowoduje usunięcie pozostałych kont użytkownika.

3.7. W chronionej hasłem sekcji „Moje konto” dostępnej na stronie bpstylstore.pl istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z „BP Styl Store” oraz dostarczonych.

3.8. Na swoim koncie każdy użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi osobowymi.

3.9. „BP Styl Store” zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia użytkowników o wypowiedzeniu rejestracji na stronie bpstylstore.pl oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych, o ile zostanie naruszona którakolwiek z regulacji niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, „BP Styl Store” ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od użytkownika portalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. STRONY UMOWY, JĘZYK I ZAWARCIE UMOWY

4.1. Przy zawieraniu umów na bpstylstore.pl stroną umowy jest wyłącznie Studio Projektowe Bożena Plota.

4.2. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” użytkownik składa wiążącą ofertę umowy.

4.3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia użytkownik otrzymuje od „BP Styl Store” drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem przyjęcia umowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie przyjęcia umowy następuje podczas wysyłki towarów tzn. obowiązuje tylko dla faktycznie wysłanych towarów.

5. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS PRODUKTÓW

5.1. Na portalu bpstylstore.pl obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie zamówienia oraz na każdej stronie produktu.

5.2. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny za wyjątkiem kosztów przesyłki.

5.3. Koszty przesyłki są ustalane osobno dla każdego zamówienia i zależą w szczególności od wielkości i wagi towarów, a także wybranego sposobu wysyłki.

5.4. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na „BP Styl Store”, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. „BP Styl Store” nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.bpstylstore.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach, nie przekraczające jednak 5 cm.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. „BP Styl Store” oferuje swoim użytkownikom trzy metody płatności: za pomocą zwykłego przelewu, transferem internetowym (Przelewy24, PayPal) lub płatność gotówką przy odbiorze tylko w sklepach stacjonarnych BP Styl Store.

6.2. „BP Styl Store” zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności.

6.3. W przypadku, gdy Klient w ciągu 5 dni roboczych nie dokona płatności za zamówiony produkt, Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia. O upływie terminu decyduje data wykonania przelewu. Zapis ten nie dotyczy płatności „za pobraniem”.

6.4. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze „BP Styl Store” zastrzega sobie prawo do:

6.4.1. telefonicznej weryfikacji zamówienia,

6.4.2. odmowy zrealizowania zamówienia w razie uzasadnionych wątpliwości co do otrzymania zapłaty,

6.4.3. zażądania przedpłaty w formie wpłaty bankowej na konto wskazane przez Sklep..

6.5. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej lub papierowej razem z zamówieniem na wskazany w formularzu zamówienia adres.

7. DOSTAWA

7.1 BP Styl Store deklaruje zlecenie wysyłki zamówionych towarów zewnętrznej firmie kurierskiej, nie później niż 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności za zamówione produkty. Nie dotyczy to zamówień z wybraną opcją „płatność przy odbiorze”

7.1.1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej PATRON SERVICE w terminie przez niego deklarowanym tj.1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze do godz.16.00 z wyłączeniem sobót, niedzieli i świąt). Koszt dostawy realizowanej przez firmę kurierską nie obejmuje wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

7.1.2. Na terenie Poznania i okolic, istnieje możliwość dostawy z wniesieniem, koszty wniesienia ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju wniesienia i ciężkości produktu.

7.1.3. Zamówienie można odebrać osobiście w naszym salonie:

– BP Styl Store, ul. Za Groblą 2/3, Poznań.

7.2. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowań z tytułu niedotrzymania terminów w takich przypadkach są wykluczone.

7.3. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy użytkownika, „BP Styl Store” dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku trzykrotnego zwrotu zamówionego towaru „BP Styl Store” zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy.

7.4. Koszty dostawy produktu ponosi każdorazowo klient portalu, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z „BP Styl Store”.

7.4.1 W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jedną sztukę towaru o dużych gabarytach, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu ustalenia zmiany kosztów transportu.

7.5. W przypadku stwierdzenia wyraźnych uszkodzeń zewnętrznych paczki, użytkownik ma prawo do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz powiadomienia „BP Styl Store” o tym fakcie pisząc na adres shop@bpstylstore.pl

7.6. Nasze towary dostarczamy na terenie Unii Europejskiej.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

8.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Studio Projektowe Bożena Plota z siedzibą przy ul.Wiosennej 5, 62-023 Borówiec, tel. 605 999 106, mail: shop@bpstylstore.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://bpstylstore.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

8.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.4 Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.5 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, „BP Styl Store” wydłuża ustawowy dopuszczalny czas na odstąpienie od umowy zakupu produktu do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.

8.6. „BP Styl Store”, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za zamówione produkty w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez klienta. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe. Wystarczy, aby klient wysłał do nas e-mail z numerem konta oraz informacją o przyczynie zwrotu. Jednocześnie „BP Styl Store” nie zwraca pieniędzy poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską.

8.7. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem bonu rabatowego, klient portalu „BP Styl Store” otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane bony rabatowe zostaną ponownie zapisane na koncie członka, tylko w przypadku zwrotu towaru z uwagi na jego wady techniczne lub prawne.

8.8. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje użytkownika przy dostawie towarów, które zostały przygotowane według jego specyfikacji lub zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami lub które na podstawie swoich właściwości nie są możliwe do odesłania (mogą się szybko popsuć lub ich data ważności minęła).

8.9. „BP Styl Store” zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.

8.10. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez użytkownika, koszty za przesyłkę zwrotną pokrywa użytkownik.

Odwołania oraz towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:

Studio Projektowe Bożena Plota

BP Styl Store

ul. Za Groblą 2/3

61 - 860 Poznań

8.11 Istnieje możliwość zamówienia kuriera po odbiór przesyłki za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta, wystarczy do nas napisać na adres shop@bpstylstore.pl. Treść powinna zawierać numer zamówienia oraz powód zwrotu. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie użytkownik poniósł, składając zamówienie. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie pomniejszony o koszty przesyłki zwrotnej. W przypadku zwrotu towaru z uwagi na jego wady techniczne lub prawne koszty przesyłki zwrotnej pokrywa „BP Styl Store”.

8.12. W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do klienta nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem shop@bpstylstore.pl.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. „BP Styl Store” nie odpowiada za niedostarczenie produktu na skutek nieprawidłowo podanego przez klienta adresu; zobowiązuje się jednak do zawiadomienia użytkownika portalu o próbie dostarczenia zamówienia.

10. SERWIS I REKLAMACJE

10.1. Zadowolenie klientów z naszych usług stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze jak najszybciej realizować prośby i zamówienia klubowiczów oraz potwierdzać otrzymanie wszelkich danych.

10.2. W przypadku próśb o pomoc techniczną, zapytań produktowych oraz innych uwag i komentarzy do „BP Styl Store”, prosimy o zwrócenie się do naszego zespołu obsługi klienta drogą e-mailową na adres: shop@bpstylstore.pl

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA HIPERLINKÓW

11.1. Na stronie bpstylstore.pl możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.

11.2. „BP Styl Store” nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

11.3. W przypadku otrzymania przez „BP Styl Store” informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z bpstylstore.pl.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. „BP Styl Store” przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. „BP Styl Store” zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

12.2 Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.

12.3 Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.

12.4 Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.

12.5 W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, „BP Styl Store” dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.

12.6 W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail:

12.7 Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez „BP Styl Store” w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

12.8 Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez „BP Styl Store” informacji handlowych drogą elektroniczną.

12.9 Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.

12.10 Niezależnie od treści dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom „BP Styl Store” na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.

12.11 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

12.12 W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

13.1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych na portalu bpstylstore.pl – niezależnie od formy – jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony „BP Styl Store”.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za prawnie bezskuteczne, nie oznacza to nieważności całej umowy.

14.2. Postanowienie bezskuteczne należy wtedy zastąpić postanowieniem skutecznym, odpowiadającym jego gospodarczemu celowi. Zasada ta obowiązuje także w przypadku ewentualnych luk w tej umowie.

14.3. „BP Styl Store” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

14.4. Transakcje dokonane przed wejściem w życie nowego regulaminu są prawnie objęte dotychczasowym regulaminem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Studio Projektowe Bożena Plota „BP Styl” informuje, że wdrożyła politykę danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Studio Projektowe Bożena Plota zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: shop@bpstylstore.pl lub telefonując pod numer: 605 999 106.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom / Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się realizacją zamówienia.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych .

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 


 Regulamin

Meble
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl